Autor - szczegóły

Ślusarczyk, Zbigniew, Politechnika Krakowska, Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska, Polska