Autor - szczegóły

Ślusarczyk, Zbigniew, Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Środowiska Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska, Polska

  • No 10 (2013) - Nauka i technika
    Przestrzenny rozkład niklu w osadach dennych zbiornika Goczałkowice
    Abstrakt