Autor - szczegóły

Dąbrowski, Wojciech, Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Środowiska Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska, Polska

  • No 4(54) (2017) - Nauka i technika – Gospodarka wodna
    Zmiany ukształtowania odpływów rzek wywołane zbiornikami wodnymi
    Abstrakt