Autor - szczegóły

Sawiniak, Waldemar, Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Polska

  • No 6 (2011) - Nauka i technika
    Badania skuteczności koagulacji na filtrach kontaktowych z użyciem koagulantów wysokozasadowych
    Abstrakt