Autor - szczegóły

Siuta, Tomasz, Politechnika Krakowska, Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Katedra Hydrauliki i Dynamiki Wód, Polska

  • No 6 (2014) - Nauka i technika
    Obliczenia numeryczne i analiza pola przepływu w dolnym stanowisku stopnia wodnego Dwory na rzece Wiśle
    Abstrakt