Autor - szczegóły

Siuta, Tomasz, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska, Katedra Hydrauliki i Hydrologii, Polska

  • No 1 (2015) - Nauka i technika
    Multi-modelowe podejście do krótkoterminowej prognozy hydrologicznej w oparciu o sztuczne sieci neuronowe (SSN)
    Abstrakt