Autor - szczegóły

Siuta, Tomasz, Politechnika Krakowska, Katedra Hydrauliki i Hydrologii, Polska

  • No 5 (2015) - Nauka i technika
    Numeryczny model pola przepływu w dolnym stanowisku przelewu u-kształtnego w planie
    Abstrakt