Autor - szczegóły

Siuta, Tomasz, Politechnika Krakowska Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Katedra Hydrauliki i Dynamiki Wód, Polska

  • No 3 (2014) - Nauka i technika
    Analiza dwuwymiarowego pola przepływu w celu jakościowej oceny stabilności koryta głównego i bulwaru niskiego odcinka rzeki Wisły w rejonie Wawelu
    Abstrakt