Autor - szczegóły

Garbowski, Tomasz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Instytut Inżynierii Środowiska, Polska

  • No 5 (2015) - Nauka i technika
    Wpływ rodzaju koagulantu na skuteczność oczyszczania wód powierzchniowych rzeki Ślęzy
    Abstrakt