Autor - szczegóły

Schmitt, Theo G., Uniwersytet Techniczny Kaiserslautern rzecznik grupy roboczej DWA ES-2.1, Niemcy

  • No 4 (2014) - Zagadnienia prawne i ekonomiczne
    Odniesienie wyroku Trybunału Europejskiego do niemieckiej praktyki podczyszczania ścieków ogólnospławnych zrzucanych do odbiornika Opinia grupy roboczej DWA ES-2.1
    Abstrakt