Autor - szczegóły

Siwiec, Tadeusz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Inżynierii Budowlanej, Polska

  • No 6 (2015) - Nauka i technika
    Programowanie budowy i rozbudowy systemów wodociągowych i kanalizacyjnych w gminach
    Abstrakt