Autor - szczegóły

Dąbrowski, Stanisław, Hydroconsult Sp. z o.o., Poznań, Polska

  • No 6 (2014) - Nauka i technika
    Ocena skuteczności ochrony ujęcia poprzez ustanowienie strefy ochronnej na przykładzie ujęcia komunalnego miasta Góry
    Abstrakt