Autor - szczegóły

Dąbrowski, Stanisław, Hydroconsult Sp. z o.o. Poznań, Polska

  • No 2 (2011) - Artykuły techniczne
    Zasilanie zbiornika rekreacyjnego Szczygliczka–piaski w ostrowie wielkopolskim z ujęcia sztucznej wody gruntowej (koncepcja i realizacja)
    Abstrakt
  • No 2 (2010) - Nauka i technika
    Wykorzystanie wód podziemnych w Polsce
    Abstrakt