Autor - szczegóły

Ślęzak, Radosław, Katedra Inżynierii Bioprocesowej, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka, Polska

  • No 2 (2015) - Nauka i technika
    Monitorowanie toksyczności w oczyszczalni ścieków w Zgierzu
    Abstrakt