Autor - szczegóły

Siwek, Piotr, Uniwersytet Śląski, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

  • No 4 (2016) - Nauka i technika – Zaopatrzenie w wodę
    Ochrona ujęcia wód podziemnych „Zawada” w aspekcie zagrożeń geogenicznych i antropogenicznych
    Abstrakt