Autor - szczegóły

Sarga-Gaczyńska, Monika, Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Wydział Inżynierii Środowiska, Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska, Polska

  • No 3(53) (2017) - Nauka i technika – Gospodarka wodna
    Wpływ górnictwa węgla kamiennego na środowisko wodne
    Abstrakt