Autor - szczegóły

Skrzypczak, Mirosława, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA, Katowice, Polska

  • No 2(58) (2018) - Nauka i technika – Zaopatrzenie w wodę
    Badania efektywności usuwania zapachu z wody
    Abstrakt