Autor - szczegóły

Sitarski, Michał, Politechnika Świętokrzyska, Wydział Inżynierii Środowiska Geomatyki i Energetyki, Polska

  • No 1(57) (2018) - Nauka i technika
    Innowacyjne technologie, urządzenia i materiały nagrodzone w konkursie Eureka 2017
    Abstrakt  PDF