Autor - szczegóły

Domagała, Marta, Akademia Polonijna, Instytut Zdrowia i Pielęgniarstwa, Polska

 • No 6(62) (2018) - Bezpieczeństwo zdrowotne wody
  Zanieczyszczenia wody niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ)
  Abstrakt
 • No 1(63) (2019) - Nauka i technika – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
  Wpływ niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) na środowisko wodne oraz metody ich usuwania z wód
  Abstrakt
 • No 2(64) (2019) - Bezpieczeństwo zdrowotne wody
  Antybiotyki w wodach – mechanizm działania, antybiotykooporność
  Abstrakt
 • No 3/65 (2019) - Bezpieczeństwo zdrowotne wody
  Antybiotyki w wodach – źródła zanieczyszczeń, degradacja antybiotyków
  Abstrakt
 • No 4(66) (2019) - Nauka i technika – Zaopatrzenie w wodę
  Zanieczyszczenie wody hormonami i innymi farmaceutykami oraz ich degradacja
  Abstrakt