Autor - szczegóły

Bukowska, Maria, Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Zakład Ciepłownictwa i Klimatyzacji, Polska

  • No 1(51) (2017) - Nauka i technika – Zaopatrzenie w wodę
    Emisja zanieczyszczeń powietrza w procesie produkcji ciepłej wody
    Abstrakt