Autor - szczegóły

Garczyk, Marcel, Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Instytut Inżynierii Środowiska, Polska

  • No 3(77) (2021) - Nauka i technika – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
    Nowoczesne technologie informatyczne w oczyszczalni ścieków
    Abstrakt