Autor - szczegóły

Gajewska, Magdalena, Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Katedra Technologii Wody i Ścieków, Polska

  • No 4(66) (2019) - Nauka i technika – Gospodarka wodna
    Wstępna ocena wielkości stężeń związków azotu i fosforu odprowadzanych z wodami powierzchniowymi do Zatoki Puckiej z terenu gminy Puck
    Abstrakt