Autor - szczegóły

Dąbrowska, Lidia, Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Polska

  • No 6(62) (2018) - Nauka i technika – Zaopatrzenie w wodę
    Oczyszczanie wody powierzchniowej w procesie koagulacji z zastosowaniem chlorków poliglinu
    Abstrakt