Autor - szczegóły

Skotak, Krzysztof, Zakład Higieny Komunalnej, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Polska

  • No 6 (2010) - Bezpieczeństwo zdrowotne wody
    Twardość wody w krajowych wodociągach publicznych w świetle współczesnych poglądów na znaczenie zdrowotne składników mineralnych wody
    Abstrakt