Autor - szczegóły

Skotak, Krzysztof, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Zakład Higieny Środowiska Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Stacja Kompleksowego Monitoringu Środowiska Puszcza Borecka, Polska

  • No 6 (2014) - Nauka i technika
    Występowanie pestycydów w wodzie przeznaczonej do spożycia w Polsce
    Abstrakt