Autor - szczegóły

Dragon, Krzysztof, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Instytut Geologii Zakład Hydrogeologii i Ochrony Wód, Polska

  • No 3/65 (2019) - Nauka i technika - Hydrogeologia
    Wpływ infiltracji brzegowej na przekształcenie środowiska hydrogeochemicznego warstwy wodonośnej na przykładzie ujęcia Mosina-Krajkowo
    Abstrakt