Autor - szczegóły

Wartalska, Katarzyna, Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska, Katedra Wodociągów i Kanalizacji, Polska

  • No 1(75) (2021) - Nauka i technika – Wody opadowe
    Zasady tworzenia uogólnionych wzorców deszczów do modelowania odwodnień terenów we Wrocławiu
    Abstrakt