Autor - szczegóły

Wątor, Katarzyna, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, Polska

  • No 5(67) (2019) - Nauka i technika – Zaopatrzenie w wodę
    Możliwości oceny błędów powstających w trakcie oznaczeń zawartości metali w wodach przeznaczonych do spożycia
    Abstrakt