Autor - szczegóły

Fitobór, Karolina, Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Polska

  • No 3/(59 (2018) - Nauka i technika – Zaopatrzenie w wodę
    Wielkość cząstek wodorotlenku żelaza powstającego w procesie koagulacji koagulantami żelazowymi
    Abstrakt