Autor - szczegóły

Gajewska, Julitta, SGGW, Wydział Rolnictwa I Biologii Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów, Polska

  • No 4 (2010) - Nauka i technika
    Ocena stanu mikrobiologicznego wody rzecznej powierzchniowej i oligoceńskiej głębinowej
    Abstrakt