Autor - szczegóły

Gumińska, Jolanta, Politechnika Śląska, Katedra Inżynierii Wody i Ścieków, Polska

  • No 6(74) (2020) - Nauka i technika – Zaopatrzenie w wodę
    Technologiczne i ekonomiczne aspekty stosowania układów wstępnego uzdatniania wody przed filtracją na złożu węgla aktywnego
    Abstrakt