Autor - szczegóły

Daniek, Jolanta, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska, Polska

  • No 9 (2013) - Nauka i technika
    Ocena stanu hydromorfologicznego górnego i środkowego biegu rzeki R aby z zastosowaniem metody River Habitat Survey
    Abstrakt