Autor - szczegóły

Cabalska, Jolanta, Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy, Polska

  • No 6 (2016) - Nauka i technika – Zaopatrzenie w wodę
    Plany Komisji Europejskiej dotyczące szacowania i monitorowania niedoborów wód podziemnych
    Abstrakt