Autor - szczegóły

Lasocka-Gomuła, Iwona, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wydział Chemii Aquanet S.A., Poznań, Polska

  • No 2(76) (2021) - Praktyka i eksploatacja – Zaopatrzenie w wodę
    Praktyczne aspekty eksploatacji filtrów węglowych
    Abstrakt