Autor - szczegóły

Lasocka-Gomuła, Iwona, Aquanet SA, Grupa Specjalistów ds. Technologii Produkcji Wody, Polska

  • No 6 (2011) - Praktyka i eksploatacja
    Modernizacja SUW Mosina. Wybrane aspekty eksploatacyjne i techniczne Część I. Płukanie fi ltrów antracytowo-kwarcowych
    Abstrakt