Autor - szczegóły

Lasocka-Gomuła, Iwona, Aquanet S.A., Polska

  • No 6(62) (2018) - Nauka i technika – Zaopatrzenie w wodę
    Charakterystyka wód popłucznych z filtrów do odżelaziania i odmanganiania wód podziemnych i sposoby ich oczyszczania
    Abstrakt
  • No 3(77) (2021) - Bezpieczeństwo zdrowotne wody
    Procedury operacyjne jako element wykonawczy Planów Bezpieczeństwa Wody na przykładzie przekroczeń żelaza. Analiza wybranych przypadków
    Abstrakt