Autor - szczegóły

Lasocka-Gomuła, Iwona, Aquanet S.A., Poznań, Polska

  • No 3-4(71-72) (2020) - Nauka i technika – Zaopatrzenie w wodę
    Działania jakie można podejmować w zakresie racjonalnej gospodarki wodą i problemami wynikającymi z ocieplenia klimatu
    Abstrakt