Autor - szczegóły

Lasocka-Gomuła, Iwona, Aquanet S.A., Poznań

  • No 5(61) (2018) - Nauka i technika – Zaopatrzenie w wodę
    Usuwanie związków organicznych podczas filtracji wody przez złoża biologicznie aktywnych filtrów węglowych – badania w skali technicznej
    Abstrakt