Autor - szczegóły

Waszkiewicz, Ewelina, Politechnika Białostocka Katedra Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska, Polska

  • No 3 (2013) - Zagadnienia prawne i ekonomiczne
    Koszty budowy i eksploatacji stacji uzdatniania wód podziemnych
    Abstrakt