Autor - szczegóły

Lemiech-Mirowska, Ewelina, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Projekt InterDoktorMen; Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Polska

  • No 3-4(71-72) (2020) - Nauka i technika – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
    Ścieki i ich oczyszczanie – dane statystyczne
    Abstrakt