Autor - szczegóły

Lemiech-Mirowska, Ewelina, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Polityki Ochrony Zdrowia, Polska

  • No 4(66) (2019) - Bezpieczeństwo zdrowotne wody
    Skażenie wody pierwotniakami pasożytniczymi z rodzaju Giardia sp.
    Abstrakt
  • No 5(67) (2019) - Bezpieczeństwo zdrowotne wody
    Naegleria fowleri – niebezpieczna ameba w zbiornikach wodnych
    Abstrakt