Autor - szczegóły

Lemiech-Mierowska, Ewelina, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Samodzielna Pracownia Epidemiologii; Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Projekt InterDoktorMen, Polska

  • No 6(74) (2020) - Bezpieczeństwo zdrowotne wody
    Toxoplasma gondii – epidemiologia zarażeń oraz rozprzestrzenianie się pierwotniaka w środowisku
    Abstrakt