Autor - szczegóły

Burszta-Adamiak, Ewa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Inżynierii Środowiska, Polska

  • No 1 (2016) - Nauka i technika
    Poprawa lokalnych warunków hydrologicznych miast poprzez zastosowanie dachów zielonych
    Abstrakt