Autor - szczegóły

Burszta-Adamiak, Ewa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Inżynierii Środowiska, Polska

  • No 5 (2016) - Nauka i technika – Zaopatrzenie w wodę
    Wpływ zmian gospodarowania wodą na funkcjonowanie infrastruktury wodociągowo‑kanalizacyjnej
    Abstrakt