Autor - szczegóły

Burszta-Adamiak, Ewa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Instytut Inżynierii Środowiska, Polska

  • No 3 (2015) - Nauka i technika
    Racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych poprzez pomiar śladu wodnego
    Abstrakt