Autor - szczegóły

Siński, Edward, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Zakład Parazytologii. Współautor książki ,,Mikroorganizmy chorobotwórcze i potencjalnie chorobotwórcze w ekosystemach wodnych i sieciach wodociągowych’’, Polska

  • No 2 (2010) - Nauka i technika
    Mikroorganizmy pasożytnicze i ich różnorodność w ekosystemach wodnych
    Abstrakt