Autor - szczegóły

Gajewska, Dominika, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska

  • No 5(61) (2018) - Nauka i technika – Zaopatrzenie w wodę
    Zaawansowane procesy utleniania w technologii uzdatniania wody basenowej
    Abstrakt