Autor - szczegóły

Ginter-Kramarczyk, Dobrochna, Politechnika Poznańska, Polska

  • No 6(62) (2018) - Bezpieczeństwo zdrowotne wody
    Monitoring jakości wody na pływalniach – mikrobiologia
    Abstrakt
  • No 1(63) (2019) - Bezpieczeństwo zdrowotne wody
    Monitoring jakości wody na pływalniach – parametry fizykochemiczne
    Abstrakt