Autor - szczegóły

Ginter-Kramarczyk, Dobrochna, Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Polska

 • No 2(64) (2019) - Bezpieczeństwo zdrowotne wody
  Gospodarka wodno-ściekowa w szpitalach onkologicznych
  Abstrakt
 • No 4(66) (2019) - Bezpieczeństwo zdrowotne wody
  Skażenie wody pierwotniakami pasożytniczymi z rodzaju Giardia sp.
  Abstrakt
 • No 5(67) (2019) - Bezpieczeństwo zdrowotne wody
  Naegleria fowleri – niebezpieczna ameba w zbiornikach wodnych
  Abstrakt