Autor - szczegóły

Ginter-Kramarczyk, Dobrochna, Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Instytut Inżynierii Środowiska, Polska

 • No 4 (2015) - Nauka i technika
  Zapachowa jakość powietrza, przepisy, metody pomiarowe oraz sposoby zmniejszania uciążliwości w Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu
  Abstrakt
 • No 3-4(71-72) (2020) - Bezpieczeństwo zdrowotne wody
  Triklosan – budowa, właściwości oraz działania niepożądane
  Abstrakt
 • No 1(75) (2021) - Nauka i technika – Gospodarka wodna
  System zintegrowany – panele fotowoltaiczne i zbiornik wody deszczowej – czy to możliwe?
  Abstrakt
 • No 2(76) (2021) - Nauka i technika – Gospodarka wodna
  Mikrobiologiczna jakość wybranych akwenów – studium przypadku
  Abstrakt
 • No 3(77) (2021) - Nauka i technika – Zaopatrzenie w wodę
  Metody bezwykopowe – praktyczna konieczność
  Abstrakt
 • No 3(77) (2021) - Nauka i technika – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
  Nowoczesne technologie informatyczne w oczyszczalni ścieków
  Abstrakt
 • No 3(77) (2021) - Zagadnienia prawne i ekonomiczne
  Zmiana aspektów prawnych dotyczących przydomowych oczyszczalni ścieków na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat
  Abstrakt